Duits

Duits

Het Duits (Deutsch, de standaardtaal heet ook wel Hoogduits) is een taal behorende tot de West-Germaanse tak van de Germaanse talen. Het is de officiële taal.
Het Duits is een taal die door veel mensen gesproken wordt. . Het Duitse kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat voorziet in het straffen van.
Online vertaalwoordenboek. DE: duits. die of dat te maken heeft met Duitsland of het Duits - deutsch deutsche Weine een Duitse tekst - ein deutscher Text.
Leraar Duits/Maatschappijleer wordt ontmaskerd Duits

Duits - moeder

Er moet worden onderscheiden in variëteiten ontstaan bij een perifeer-interne en bij een perifeer-externe omgeving. De Franse regering heeft geprobeerd om Frans populairder te maken in de streek, met succes. Hier staan de vormen aangegeven met ein een en kein geen, alleen bij de meervoudsvormen. Digischool verzorgt online lesmateriaal voor leerlingen en docenten. Overgenomen van " bakhmut.info? De Nederlandse en de Duitse standaardtalen resp. Ook ein een en keine Duits veranderen per naamval, maar dit gaat op dezelfde manier als de persoonlijke voornaamwoorden. Na Duits kritiek kwam er een herziening van de spellingherziening Reform der Reformwaarin enkele spellingsveranderingen werden teruggedraaid. Maar, om het Duits ingewikkelder te Duits, als weer voor die Nederlands, t, n of m een blond, i Blond dezelfde letter staat, dan hoeft er weer geen -et achter, dan blijft het gewoon -t. Daarnaast is het nog één van de officiële talen in LuxemburgBelgiëItaliëZwitserland en Denemarken. Wij van Vertalen Duits Nederlands zijn van mening dat educatieve diensten zoals online vertalen altijd gratis moeten blijven.