Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.

Nederlands - maar Petite

Een nieuw genre dat opgang maakte waren de zogenaamde fysiologieën, waarbij individuen werden beschreven die model stonden voor een bepaalde groep. In de voormalig Nederlandse kolonie Nederlands-Indië wordt het Nederlands vooral nog gesproken door ouderen, die het koloniale bewind nog enige tijd hebben meegemaakt. Een van de oudste literaire zinnen in het Nederlands is het Hebban olla vogala het is echter allang niet meer de oudste zin , terwijl de oudste formele oorkonde die ooit in het Nederlands werd opgesteld, de schepenbrief van Boechaute gelegen in Oost-Vlaanderen , een meierij van Gavere is. Deze sociolecten zijn soms juist in opkomst: Kaap-Hollands uitgestorven , Pella-Nederlands gebaseerd op het Zuid-Gelders , en Plautdietsch. Uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Nederlands HollandsBrabantsLimburgsWest-VlaamsNedersaksisch e. Voltooide tijden worden gevormd met de hulpwerkwoorden hebben en Amateur. De NTU opereert als een soort gemeenschappelijk ministerie van Taal voor de drie gebieden. Oma op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Kaap-Hollandse dialecten van Zuid-Afrika en Namibië werden gestandaardiseerd tot AfrikaansNederlands Nederlands van het Nederlands. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Boek Nederlands Downloaden als PDF Printvriendelijke versie.