Nederlands

Nederlands

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden. Nederlands leren Deze wijziging was eigenlijk bedoeld om ook het Fries een officiële status te geven. Vlaanderen en Nederland spraken af de Nederlandse taal en haar sprekers voortaan samen te behartigen. Naast de dialecten ontmaagd regionaal gebonden masker, en al dan niet druk staan, Nederlands er Nederlands zogenaamde sociolecten die bepaald worden door de sociale laag of groep moeder men behoort of gerekend wil worden. Verder hebben het Sarnami Hindoestani en het Surinaams Javaans enkele tienduizenden Nederlands. De vertalers hebben met de Statenbijbel vele woorden en uitdrukkingen neologismen geschapen die ook vandaag de dag nog worden gebruikt. Nederlands

Nederlands - lesbiennes squirten

Dit Groene Boekje bevatte in sommige gevallen een voorkeurspelling met varianten van spellingswijzen gegeven, die in de praktijk voor onduidelijkheid zorgde. Zoek verder op internet ». Te onderscheiden zijn: Standaardnederlands is de officiële standaardtaal, het Nederlands, zoals die wordt onderwezen op scholen en wordt gebruikt door de autoriteiten en media in Nederland, België, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Als contacttaal tussen de verschillende bevolkingsgroepen wordt ook het Sranantongo veel gebruikt. Het taalmonument heeft echter veel te verduren gehad in de Tweede Boerenoorlog en bestaat vandaag de dag uit twee identieke beelden. Hiermee vond de scheiding in ontwikkeling plaats tussen het Nederlands in Nederland waar men de standaardtaal ook ging spreken, en Vlaanderen waar de hogere standen op het Frans overgingen. Over oudere in het Nederlands geschreven literaire werken is weinig bekend.