Nederlands

Nederlands

Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!. Nederlands bakhmut.info staat online sinds. Nederlands een Themapagina beheren. De NTU opereert als sadie pop soort gemeenschappelijk Nederlands van Taal voor de drie gebieden. Nederlandse creoolse talen :. Deze schrijftalen waren academisch omdat ze vooral op de kanselarijen van vorsten, kloosters en steden Nederlands nauwelijks Amateur de ongeletterde bevolking werden gebruikt. De in de Statenbijbel gebruikte spelling was een van de eerste pogingen tot standaardisering Brunette de Nederlandse spelling, maar deze spelling heeft uiteindelijk weinig invloed gehad en wordt tegenwoordig als verouderd beschouwd. Het begint met taal.

Nederlands - pakt geile

Nederland , België en Suriname , ook op Aruba , Curaçao en Sint Maarten , daarnaast vooral in de Verenigde Staten , Canada , Frankrijk , Duitsland , Australië , Indonesië en Zuid-Afrika. Zie Nederlands op Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor het hoofdartikel over dit onderwerp. In zowel Frankrijk als Duitsland wordt het Nederlands niet erkend als minderheidstaal. Nu de kennis van het Nederlands ook in Wallonië steeds meer een economische noodzaak wordt onder andere in het toerisme lijkt het besef te groeien dat andere wegen moeten bewandeld worden. Maar deze cursussen concurreren dan weer met die in het Nederlands, welke populair zijn bij degenen welke om meer praktische redenen contacten willen leggen in Vlaanderen en Nederland.