Nederlands

Nederlands

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken. Zoek op 'Ik heb geen spijt dat ik naar Nederland ben gegaan, wel had ik de Nederlands ‎ Gezegden · ‎ Quotes · ‎ Meer info · ‎ Woord eindigt op.
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Deze indeling in taalgebieden werd opgenomen in art. Uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Tevens worden hierin voor de spelling van de Nederlands, de verdeling van Cumshot woorden in lettergrepentieners gebruik van het koppeltekenhet deelteken Nederlands het weglatingsteken en het gebruik van hoofdletters voorschriften en aanwijzingen gegeven. Zie ook DialectcontinuümDialecten tegenover het Standaardnederlands en Isoglosse Zie Afrikaans en Verwantschap tussen Afrikaans en Nederlands voor de hoofdartikelen over Nederlands onderwerp. Je suggestie doorgeven kan hier.

Nederlands - vunzige opa's

Nederlandse creoolse talen : Het Limburgs en Nedersaksisch zijn in Nederland, naast het Nederlands, officieel erkende streektalen. In de Nederfrankische talen hebben een aantal klankverschuivingen die het Hoogduits Middelfrankisch wel heeft gekend niet plaatsgevonden, met name de tweede Germaanse klankverschuiving. Op andere Wikimedia-projecten :. De Taalunie is onder andere verantwoordelijk voor de uitgave van het Groene Boekje. Nog steeds zijn enkele gebruikte wetten van Indonesië in het Nederlands. Bijvoeglijk naamwoord : Buigings-e. De toekomende tijd wordt gevormd met het hulpwerkwoord zullen. Nederlands