Nederlands

Nederlands

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica. Nederlands
Nederlands leren

Nederlands - oma laat

Niet alle dialecten zijn even sterk afwijkend, de afstand tot de standaardtaal varieert. Zie Nederlands in Frankrijk en Frans-Vlaams voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. Het Nederfrankisch zou uiteindelijk de basis worden van wat nu Nederlands is, terwijl het huidige Duits zijn basis vooral in het Opperduits heeft. Das Niederländische als Kultursprache deutscher Gebiete. Veel dialecten groeien als gevolg van nivellering en aanpassing aan de Nederlandse standaardtaal steeds meer naar elkaar en het Standaardnederlands, zoals dat in de media gebruikt wordt, toe, zowel in België als in Nederland.