Ass

ass

Een autismespectrumstoornis (ASS) zorgt onder andere voor moeilijkheden met sociale contacten en onvoorziene veranderingen. Lees er hier meer over.
Met de komst van de zijn alle afzonderlijke ontwikkelingsstoornissen samengevoegd onder de noemer 'autismespectrumstoornis (ASS)'.
ASS of autisme,ontwikkelingsstoornis in de klas. Tips om kinderen met ASS te ondersteunen. Gedragsproblemen in de klas voorkomen door voorspelbaarheid. ‎ Probleem · ‎ Sterke kanten · ‎ Minder sterke kanten · ‎ Wat kun je doen in de klas.
QT