Nederlands

Nederlands

Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken. Zoek op 'Ik heb geen spijt dat ik naar Nederland ben gegaan, wel had ik de Nederlands ‎ Gezegden · ‎ Quotes · ‎ Meer info · ‎ Woord eindigt op.
Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken. Hoe goed spreekt de jeugd het Nederlands?

Nederlands - door

Zie Nederlandse creoolse talen voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Deze status door de jaren heen gold ook voor Zuidwest-Afrika , het huidige Namibië. De toekomende tijd wordt gevormd met het hulpwerkwoord zullen. De vertalers hebben met de Statenbijbel vele woorden en uitdrukkingen neologismen geschapen die ook vandaag de dag nog worden gebruikt. De regels van de spelling zijn beschreven in de Leidraad. Aan de oostgrens speelt daarbij een rol of deze dialecten Nederfrankisch of Nedersaksisch zijn. Nederlands

Nederlands - Natasha

Zie Nederlandse dialecten voor het hoofdartikel over dit onderwerp. In de Nederfrankische talen hebben een aantal klankverschuivingen die het Hoogduits Middelfrankisch wel heeft gekend niet plaatsgevonden, met name de tweede Germaanse klankverschuiving. Ontbreekt er iets in het woordenboek en wil je het toevoegen? Niet aangemeld Overleg Bijdragen Registreren Aanmelden. De toekomende tijd wordt gevormd met het hulpwerkwoord zullen. Als je alle opgaven van het gekozen onderdeel hebt doorgewerkt, zie je hoeveel vragen er goed beantwoord zijn. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc.